Jūs esate čia:Straipsniai>>Buhalterija ir finansai
Trečiadienis, 02 balandžio 2014 19:47

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas

  7 STRAIPSNIS. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas. (pagal 2005 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-456 redakciją, Žin., 2005, Nr. 153-5635; taikoma nuo 2006 metais prasidėjusio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais); Komentaras             1. Bendrieji apskaitos principai…